Používáme technologie, jako jsou cookies za účelem analýzy návštěvnosti, cílené reklamy a zajištění fungování stránek. Více informací o ochraně osobních údajů

Blog

Zhodnocení roku 2014 a výhled na rok 2015

 

 

V roce 2014 se nám toho hodně povedlo a díky velmi pozitivnímu posunu se těšíme na výzvy, které nás čekají v roce 2015. Největší radost máme z toho, že našim klientům v minulém roce výrazně rostly tržby a hlavně, že se jim daří stále více prodávat s využitím našich e-shopů a propagace.

Kromě samotného finančního růstu a posilování týmu, nás těší zlepšování pozice na trhu, kde vzbuzujeme větší důvěru a stáváme stále více známými. Nejen v oblasti výroby webových stránek a e-shopů, ale hlavně v komplexním internetovém marketingu. Jedním z důvodů tohoto úspěchu je kromě samotného zvyšování zisku našich klientů, kvalitní a hlavně rychlý servis. Daří se nám neustále zkracovat dobu vyřízení servisních požadavků i přes zvyšování počtu klientů.

Naším cílem vždy bylo být první volbou při výběru partnera pro realizaci a hlavně propagaci na internetu a tento cíl se nám daří naplňovat. Věříme, že nás k tomuto cíli posune i nový web, který spustíme v lednu a který bude více odrážet, kam se ANT studio posunulo.

S novým webem souvisí jeden z hlavních úspěchů roku 2014 a tím je přesun celého systému návrhů a výroby do responsivních, případně mobilních verzí webů. V roce 2015 budou mobilní nebo responsivní verze stránek nutností a my jsme připraveni pomoci vám prodávat v telefonech se stále lepším řešením pro e-shopy.

V interních procesech nám hodně pomáhá systém automatické fakturace, který ještě více snižuje náklady na administrativu, řeší automaticky upomínky a nově umožňuje i fakturaci do zahraničí, kam míří stále více naší práce.

Obrat v mraveništi znovu vzrostl o více než 60%, takže znovu potvrzujeme pravidlo, že každý rok rosteme minimálně o 50%. Na druhou stranu nás růst stojí většinu příjmů, ale z naší práce je vidět, že se nesoustředíme na zisk, ale na zlepšování produktů a služeb a hlavně posilování týmu spolu s pozicí na trhu.

Rok 2014 byl zvláštní i z pohledu rozšiřování týmu. Na jednu stranu došlo k nejvyššímu nárůstu kapacit, na druhou stranu koncem roku hodně lidí přestalo s firmou spolupracovat, protože jsme se dále rozhodli jít cestou větší specializace a preferujeme spolupráci ve větším rozsahu. To znamená, že externisti spolupracující jen na minimu projektů. Nezvládali nárůst nových znalostí spolu s rychlostí změn. Poučili jsme se a dále preferujeme hlavně spolupráci, která bude ve větším rozsahu.

V roce 2015 se budeme ještě více zlepšovat v internetovém marketingu tak, aby každý člen týmu, i když třeba ve výrobě, měl co nejvíce zkušeností a maximálně pomáhal při plnění klientských cílů. Na druhou stranu je rozsah internetových služeb a řešení tak široký, že se budeme dále specializovat a snažit se vybírat hlavně klienty, kterým můžeme pomoci nejvíce, ale také ty, kteří naše nadstandardní úsilí více ocení.

Ještě jednou děkujeme všem našim klientům a členům týmu a těšíme se na pozitivní rok 2015!

Položení dotazu

Položte jakoukoliv otázku. Odpověď dostanete během několika dnů. Nejzajímavější dotazy umístíme na naše stránky.