Propojení e-shopu s Money S3

Zajistíme propojení e-shopu s Money S3 nejen na straně objednávek, ale hlavně tak, aby skladové zásoby byly maximálně aktuální a nedocházelo k chybám způsobeným úpravou produktů na straně e-shopu nebo na straně Money S3.

Nejčastěji realizované možnosti propojení:

  • propojení objednávek spolu se seznamem odběratelů (klientů)
  • aktualizace skladových zásob
  • export produktů

Propojení objednávek z e-shopu do Money S3

Z e-shopu se exportují přijaté objednávky do Money S3 (dále jen MS3) – zde se rozlišuje, zda se mají jednotlivé položky objednávky propojit se skladem v MS3 a zarezervovat. K tomu je třeba, aby e-shop dopředu věděl, které produkty udat jako skladové a které pouze jako textové. MS3 si totiž v současné době neumí poradit se situací, kdy je položka uvedena jako skladová, ale na skladě neexistuje nebo se nedokáže spárovat. Párování produktů se provádí na základě unikátního kódu Katalog (MS3) a Kód výrobku individuální (e-shop).

Při importu objednávek do MS3 je možnost párovat odběratele se stávajícím adresářem v MS3. Je možno do adresáře automaticky přidávat i nové odběratele.

Propojení produktů z e-shopu do Money S3

Vzhledem k lepším možnostem editace popisu a fotografií produktů, většina klientů volí možnost primárního přidávání produktů do e-shopu. Následně se se z e-shopu exportují nově přidané produkty. Tyto se založí jako nová skladová a kmenová karta v MS3. Uživatel má kontrolu nad tím, které produkty se vyexportují. Tímto způsobem je možno i produkty v MS3 aktualizovat – jednoduše při úpravě před uložením zatrhnete v administraci e-shopu volbu Vyexportovat do MS3.

Je také možné produkty plnit v Money S3 a následně je načíst do e-shopu a zde zlepšit formát popisků, doplnit parametry pro filtraci a další možnosti, které Money S3 nenabízí. 

V případě, že v e-shopu používáte subprodukty, tak je třeba tyto produkty nejprve naplnit v e-shopu a až následně provést propojení. Pokud produkty jsou již v e-shopu naplněné, provede se automaticky jejich spárování na základě individuálního kódu nebo EAN kódu.

Propojení skladových zásob z Money S3 do e-shopu

Z Money S3 se exportují stavy skladových zásob jednotlivých produktů. E-shop pak upravuje dle těchto informací dostupnost a může i jednotlivé produkty skrýt/zobrazit. Primárně se exportují z MS3 pouze změněné položky, jednou denně se však vyexportuje kompletní seznam zásob – kvůli ošetření stavu, kdy se nějaká skladová zásoba stala v MS3 skrytou – v tom případě by se neexportovala a e-shop by ji nechával nezměněnou v původním stavu před skrytím.

Co potřebujete, aby bylo možné systémy propojit?

Modul propojení s MoneyS3 v systému ANTshop. V Money S3 je třeba mít zakoupený modul XML Data Exchange nebo E-shop konektor. Tento modul dovoluje nastavit individuální zpracování jednotlivých importů/exportů.

Pro fungování celého procesu je třeba na cílovém serveru, na kterém běží Money S3:

  • mít možnost definovat automatické spouštění .bat souborů – ideálně s periodou každou hodinu (např. na MS Windows XP nelze)
  • připojení k internetu
  • pro snazší nastavení z naší strany možnost vzdáleného připojení (Team Viewer, vzdálená plocha, atd.)

Co je v ceně našeho řešení?

Konzultace k propojení, výběr vhodných propojení a následné kompletní nastavení, včetně otestování na vašem počítači. Pro přípravu přesné ceny nás prosím informujte, o která propojení máte zájem a jestli budete pro značení produktů používat nějaký vlastní kód nebo kód EAN.

příklad 1: kompletní propojení

příklad 2: jen objednávky

a podobně...

Příklad časování jednotlivých akcí

(xx značí opakování každou hodinu)

AKCE - na straně Money S3

ČASy

Popis

Export zásob

xx:00, xx:30

Každou půlhodinu dojde k přípravě skladových zásob pro e-shop.

Import zásob

xx:10, xx:40

Každou půlhodinu dojde načtení skladových zásob z e-shopu.

Import objednávek

xx:20, xx:50

Každou půlhodinu dojde k načtení objednávek z e-shopu.

Kompletní export zásob

23:55

Připraví se kompletní změna zásob pro e-shop.

 

AKCE - Eshop

ČASy

Popis

Export zásob

xx:00, xx:30

Připraví se nové objednávky pro Money S3

Import zásob

xx:10, xx:40

Export objednávek

xx:15, xx:45

Připraví se nové objednávky.

Kompletní import zásob

0:55

V noci dojde ke kompletní aktualizaci zásob v e-shopu včetně položek vyřazených z Money S3

 

Nejčastějí otázky a odpovědi

Je možné nastavit aktualizaci skladových zásob i častější?

Příklady e-shopů, u kterých jsme realizovali propojení

http://www.bellitia.cz/, http://www.c-c.cz/, http://www.cemos.cz/ (připravujeme)

Obecné vlastnosti

ProduktY (Zboží)

Filtrace produktů

Značky (výrobci)

Zobrazení produktů a variant

Konfigurátor produktů

Práce s produkty a obsahem

Sklady

Import/Export (propojení)

Velkoobchodní modul

MODUL TVORBY NABÍDEK

Správa objednávek

Nákupní košík

Marketingové nástroje

Exporty a statistiky

Zbožové porovnávače (vyhledávače)

Zpravodaj / Newsletter

  • E-mailová fronta

Mutace a měny

Naše práce je o plánování, spolehlivosti a výsledcích!

Pojďme se setkat,

ukážeme vám, jak díky nám budete na internetu úspěšnější!

Naše práce je o plánování,...