Používáme technologie, jako jsou cookies za účelem analýzy návštěvnosti, cílené reklamy a zajištění fungování stránek. Více informací o ochraně osobních údajů

Jak získat zpět ukradenou Facebookovou stránku?

 

Ztratili jste přístup ke svému Facebookovému účtu? Nemůžete spravovat svoji firemní stránku? Postupujte podle našeho návodu a je velká šance, že svůj účet i stránku získáte zpět.

1. Pokuste se získat svůj účet zpátky

Pokud si myslíte, že s odcizenou Facebookovou stránkou byl ohrožen i váš osobní profil, tak na www.facebook.com/hacked můžete nahlásit ohrožení svého účtu. Tato stránka slouží k nahlášení podezření, že byl váš účet ohrožen jinou osobou nebo virem. Nejdříve vyberte, co se vám děje a poté pokračujte podle návodu.

Další nápověda k této situaci: 

Myslím, že můj účet byl napaden nebo že ho někdo používá bez mého svolení.

Myslím, že mou stránku napadl hacker nebo nad ní převzal kontrolu někdo jiný.

2. Nahlaste odcizenou stránku

Na adrese https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583 můžete nahlásit potíže s Facebookovou stránkou. K nahlášení potřebujete adresu Facebook stránky a snímek obrazovky s problémem.

3. Kontaktujte Facebook v Business Manageru

Pokud na Facebooku inzerujete a máte vytvořený Business Manager, měli byste využít Podporu pro inzerenty na Facebooku. Jedná se o jediné místo odkud můžete Facebook přímo kontaktovat. Komunikace probíhá v angličtině a je nutné problém důkladně popsat včetně screenů a videí.

Nezapomeňte uvést ID Business Manageru, reklamního účtu, reklam či katalogu produktů, kterých se dotaz týká. Telefonické odpovědi v angličtině se většinou dočkáte do jednoho pracovního dne.

 

4. Kontaktujte svého Client Partnera

Pokud inzerujete na Facebooku už delší dobu a za vyšší částky, Facebook vám brzy přidělí svého vlastního Client Partnera, který většinou působí v dané zemi, kde inzerujete. Můžete se na něj obrátit s veškerými dotazy i problémy. Případnou ztrátu vlastnictví stránky pak předává na kolegy v centrále, kteří se s vámi spojí, ale už pouze v angličtině.

5. Co bude Facebook potřebovat k ověření vlastnictví stránky?

Poté co vás kontaktuje centrála, tak si vyžádá následující dokumenty k ověření vlastnictví stránky:

 1. Kopii platného, ​​státem vydaného průkazu totožnosti s fotografií osoby, která podepisuje prohlášení, například řidičský průkaz nebo cestovní pas. Jaké doklady Facebook akceptuje, najdete na: https://www.facebook.com/help/159096464162185?ref=cr~~HEAD=pobj.
 2. Notářsky ověřené a podepsané prohlášení od osoby, která o navrácení stránky žádá a má dostatečná práva pro tuto žádost.

Prohlášení musí obsahovat:

 • Popis vašeho vztahu ke stránce.
 • Název osob, které spravují stránku, pokud se to dá zjistit.
 • Vztah výše uvedených osob ke stránce.
 • Vysvětlení vašeho požadavku, a zda došlo k ukončení pracovního poměru a/nebo obchodního vztahu s osobami, které stránku zneužily.
 • Veškerou dokumentaci podporující vaši žádost (včetně úmrtního listu, pokud se jedná o převedení stránky po smrti správce, prohlášení od právního zástupce o převodu vlastnických práv stránky apod.).
 • Účet na Facebooku nebo e-mailovou adresu, kterou si přejete přidat jako nového vlastníka/správce stránky.
 • "Prohlášení pod trestem křivé přísahy", že informace, které jste uvedli, jsou pravdivé a přesné. Prohlášení musí obsahovat "A declaration under penalty of perjury that the information you have provided is true and accurate".

Originální znění:

 1. A copy of a valid government-issued photo ID, such as a current driver's license or a passport, of the individual signing the statement. See the different kinds of IDs we accept in the Help Center: https://www.facebook.com/help/159096464162185?ref=cr.
 2. A notarized and signed statement from a person with sufficient knowledge and authority over this matter that includes all of the following:
 • A description of your relationship to the Page (and authority to request a change in the person(s) who manage the Page, as applicable).
 • The name of the current person(s) who manage the Page, as applicable.
 • The relationship of the above person(s) to the Page.
 • An explanation of your request, and whether there has been a termination of the employment and/or business relationship with the named person(s), as applicable.
 • All documentation supporting your request [SPECIFY HERE IF APPLICABLE BASED ON REQUEST: including death certificate OR including a declaration from legal counsel on transfer of Page ownership rights].
 • The Facebook account or email address associated with the Facebook account (or Timeline) that you wish to have added as the new admin of the Page.
 • A declaration under penalty of perjury that the information you have provided is true and accurate (your statement must include this language).

Bohužel ani zaslání všech těchto dokumentů nemusí vést k získání stránky zpátky. Facebook může mít problém vrátit stránku zpátky, pokud její nový vlastník neporušuje žádné zásady ani práva, která má Facebook ve svých podmínkách a ani řešení přímo s podporou nemusí pomoci. 

Důležité je zneužití stránky předcházet a maximálně zabezpečit nejen svůj účet, ale i firemní stránku. Využijte proto veškeré možnosti zabezpečení, které Facebook nabízí včetně upozornění na přihlášení a důvěryhodných kontaktů, ale o tom až někdy příště.

Potřebujete pomoci s Facebookem?

Ozvěte se, abychom zjistili vaše problémy a potřeby.

Položení dotazu

Položte jakoukoliv otázku. Odpověď dostanete během několika dnů. Nejzajímavější dotazy umístíme na naše stránky.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů