Slovník

Alt - popis obrázku

ALT obrázku je popis, který hraje důležitou roli při vyhledávání v obrázcích. Vyhledávač totiž obrázek nedokáže přečíst a tak je alt jediným faktorem, podle čeho je ve výsledcích vyhledávání vypíše. Alty mají kromě vyhledávačů také zásadní význam pro lidi s vypnutými obrázky, pro textové...

Více informací

Anchor text

V anglickém jazyce též link text nebo link label je klikatelný text hypertextového odkazu. Příklad: toto je anchor text. Doporučení Volte výstižné a odpovídající anchor texty, které navíc budou vypadat dobře a pomohou lépe určit obsah cílové stránky odkazu. ŠPATNĚ: Katalog krbových kamen...

Více informací

Barterový obchod, bártrování

Barterový obchod lze také nazvat směnným obchodem. Stavebním kamenem bártrování je výměna zboží nebo služby za jiné zboží či službu. Nepotřebujete k tomu peníze, vystačíte si akorát s hodnotou zboží/služby. Připomíná vám to něco? Před vynálezem peněz byl barterový obchod jedinou možnou platbou....

Více informací

Bounce rate

Bounce rate znamená v překladu míra okamžitého opuštění. Jedná se o údaj z webové analytiky, který popisuje procento lidí, kteří opustili váš web ihned po příchodu (opustili homepage bez jakékoli interakce s danou stránkou). Míru okamžitého opuštění ovlivňuje několik faktorů. Návštěvníci mohou...

Více informací

Canonical - kanonické URL

Kanonické adresy se využívají u webů, kde vznikají duplicity - například v rámci kategorie a filtrace. Taková adresa pak říká: "Robote, nedívej se sem, ale tam." Příklad canonical URL Na webu cemos.cz je vytvořena sekce výprodej ve které jsou další kategorie. Tato sekce byla ale vytvořena...

Více informací

Co je spam?

Spam (používá se i zkratka UBE/UCE) je nevyžádaná pošta hromadně šířená přes internet. Jde hlavně o nevyžádané reklamní e-maily, ale v poslední době se spam vyskytuje i ve formě příspěvků na fórech nebo komentářích na blogu. Ochrana před spamem? E-mailové adresy pro zasílání spamu jsou...

Více informací

Co je URL?

URL (Uniform Resource Locator) je soubor znaků, který slouží k identifikaci přesného umístění informací na internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na server a protokol. Obecně má URL adresa tento tvar:...

Více informací

Favicon

  Určitě jste již narazili na ikonu v liště stránky, která se může objevit, také když přidáte stránku mezi oblíbené nebo nově v mobilním telefonu. Ikona má často podobu části loga společnosti. Toto „logo“ se většinou zobrazuje před titulkem stránky. Její význam je hlavně...

Více informací

Co to je Copywriting?

Copywriting je původně anglický pojem, který se u nás často používá v oboru webdesignu pro činnost zahrnující kreativní psaní textů. Cíl copywritingu Cílem copywritingu je vytvořit texty, které jsou poutavé a mají schopnost plnit cíle majitele stránek - nejčastěji prezentace produktů a služeb....

Více informací

Collabim

Collabim je webový nástroj, který nám usnadňuje rutinní práci v oblasti SEO. Na co můžete Collabim použít? Sledování pozic klíčových slov ve vyhledávačích Porovnávání a analýza konkurence Objevování nových příležitostí k tématickému rozšíření odkazového portfolia Rychlé reportování aspektů...

Více informací

Content marketing

Content marketing neboli obsahový marketing je založený na tvorbě přínosného obsahu webových stránek, který zákazníky povede k nákupu. Smyslem a cílem obsahového marketingu je prodat potenciálnímu zákazníkovi produkt nebo službu, aniž by na zákazníka tlačil s nabídkou. Podstatou content...

Více informací

CTR

CTR je zkratka z anglického slova click through rate => v češtině jako míra prokliku. CTR je pak poměr mezi zobrazením reklamy a kliknutím na danou reklamu. Míra prokliku se udává v procentech a vypočte se úplně jednoduše - počet prokliků / počet zobrazení * 100. Běžné hodnoty CTR Velikost...

Více informací

Description - popisek stránky

Description stránky - česky popisek stránky - je jeden z několika meta tagů, který pomáhá vyhledávačům v lepší orientaci v obsahu stránek. Jak by měl popisek stránky vypadat? Description by měl obsahovat výstižný popis obsahu dané internetové stránky. Vyhledávače obsah tohoto descriptionu,...

Více informací

Doména I., II. a III. řádu (subdoména)

Doména webu lze rozdělit do tří úrovní - prvního, druhého a třetího řádu. Málokdo si dokáže podle názvu představit, o co se jedná. Přitom to složité vůbec není. Doména I. řádu Doména prvního řádu se řadí na nejvyšší úroveň adresy vašeho webu. Často najdete pro doménu prvního řádu označení TLD -...

Více informací

FTP (File Transfer Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) je protokol, který slouží pro přenos souborů mezi počítači v síti. Důležité je, že není závislý na operačním systému (funguje na více platformách). FTP funguje na principu host-server. FTP server poskytuje data pro ostatní počítače a FTP host se může k serveru...

Více informací

Fulltext vyhledávání

Metoda textového hledání, kterou využívají například vyhledávače jako Google nebo Seznam.cz pro rychlejší nalezení výsledků. Základem metody je hledání celých slov v databázi (indexu) vzniklé z prozkoumání obsahu. Důležité je to, že se hledají a porovnávají celá slova. Toto je důležité...

Více informací

Google analytics

Statistiky Google analytics jsou nástrojem od Google, který uživatelům umožňuje sbírat data o návštěvnících jejich webových stránek. Jedná se aktuálně o nejpoužívanější a nejlepší bezplatný* nástroj pro analýzu návštěvnosti webových stránek. Tyto statistiky byste měly mít nainstalované a správně...

Více informací

Google Page Rank

Page Rank (PR) je číslo, které Google přiřazuje každé stránce. Značí věrohodnost a důležitost stránky. Page Rank dosahuje hodnot od 0 do 1 a počítá se podle vzorce, který vychází z toho, kolik (a jak) důležitých stránek odkazuje na měřenou stránku. Page Rank nezávisí na hledaném slově, protože ho...

Více informací

Heat mapa

Co je to Heat mapa? Heat mapa neboli teplotní mapa je grafické zobrazení dat v oblasti marketingu, kde každou hodnotu zastupuje určitá barva. Heat mapa popisuje chování návštěvníka na webu. Jak to funguje? Principem teplotních map je sledování kurzoru myši a zaznamenání klikání. Z...

Více informací

Imprese

Imprese udává počet zobrazení reklamního banneru na webu. Nejedná se ovšem o údaj, který by popisoval zhlédnutí banneru, jde pouze o zobrazení banneru nezávisle na tom, že ho někdo zhlédne. Když je například reklamní banner umístěný dole na konci stránky, při rozkliknutí webu se imprese zvýší,...

Více informací

Klíčové slovo - KW

Klíčovým slovem (angl. Key Word - KW) označujeme slovo nebo slovní spojení (klíčovou frázi), které je pro naše webové stránky důležité z pohledu obsahu a také z pohledu hledanosti v internetových vyhledávačích. Jak klíčová slova získat? Abychom zjistili klíčová slova internetových stránek,...

Více informací

Landing Page

Landing page je anglický výraz pro přistávací stránku. Přistávací stránka pak značí stránku na webu, která se zobrazí ve výsledcích vyhledávání na zadané klíčové slovo. Nemusí jít však jen o vyhledávání - svému označení dostojí i v PPC kampaních, kde nastavujete stránku, na kterou má uživatel po...

Více informací

Majestic SEO

Majestic SEO je jedním z nejdůležitějších nástrojů v internetovém marketingu. Největší vytížení najde tento placený nástroj při linkbuidlingu. Nezbytný je však i pro klasické SEO nebo PPC. Každý si najde své.   Funkce Majestic SEO Pomocí tohoto nástroje jsme schopni vyhodnotit...

Více informací

Perex článku

Perex článku je označení pro úvod článku. Jedná se o krátký text (2-5 vět), který má uživatele přesvědčit, aby otevřel stránku a přečetl si celý text. Perex rozvádí to, na co nestačí upoutat titulek nebo podtitulek. Jsou dva způsoby jak vytvořit perex článku. Způsoby tvorby perexu článku Prvním...

Více informací

Redirect - přesměrování

Přesměrování (redirect) stránky se používá tam, kde jsme přesunuli obsah na novou adresu a potřebujeme tak příchozím návštěvníkům na starou adresu ukázat správný obsah. K tomuto přesměrování bychom správně měli využívat HTTP status s kódem 301. Tento typ přesměrování není jediný, avšak je pro...

Více informací

Remarketing

Remarketing je služba Google AdWords, která umožňuje přesněji cílit na skupiny lidí, kteří někdy dříve navštívili vaše webové stránky. Podobnou službu nabízí i Seznam.cz, ale pod názvem Retargeting. Spojením služeb Remarketingu a Retargetingu můžete efektivně oslovovat lidi na jiných webech než...

Více informací

Retargeting

Retargeting je obecný název pro reklamní aktivitu, kterou podrobněji popisujeme pod u nás známějším pojmem remarketing. Tuto reklamní aktivitu můžete pod názvem retargeting využít v reklamním systému Sklik. Jaký je rozdíl mezi remarketingem a retargetingem Více...

Více informací

SERP

Search Engine Results Page - stránka výsledků zobrazená internetovým vyhledávačem na zadaný dotaz. Co serp zobrazuje Kromě jednotlivých výsledků na dotaz z přirozeného hledání se většinou nad těmito výsledky nebo po jejich pravém boku zobrazují také reklamní výsledky určené daným dotazem, které...

Více informací

Srank

Srank je veličina, která znázorňuje důležitost stránky. Vychází hlavně ze zpětných odkazů. Z odkazů, které vedou na danou stránku a z odkazů, které míří z dané stránky na jinou. Srank je jedním z kritérií, podle kterých se určuje pořadí ve výsledcích vyhledávání, ale zdaleka není nejdůležitější....

Více informací

Naše práce je o plánování, spolehlivosti a výsledcích!

Pojďme se setkat,

ukážeme vám, jak díky nám budete na internetu úspěšnější!

Naše práce je o plánování,...