Používáme technologie, jako jsou cookies za účelem analýzy návštěvnosti, cílené reklamy a zajištění fungování stránek. Více informací o ochraně osobních údajů

Perex článku

 

Perex článku je označení pro úvod článku. Jedná se o krátký text (2-5 vět), který má uživatele přesvědčit, aby otevřel stránku a přečetl si celý text. Perex rozvádí to, na co nestačí upoutat titulek nebo podtitulek. Jsou dva způsoby jak vytvořit perex článku.

Způsoby tvorby perexu článku

Prvním způsobem tvorby perexu je použití prvních několika vět ze samotného článku. Druhým způsobem je pak vytvoření „motivačního“ textu, který uživateli ukáže, o čem daný článek informuje. Pokud nevytvoříte konkrétní náplň perexu, automaticky se použije začátek samotného článku.

Perex také může obsahovat ty nejzajímavější otázky, na které pak odpovídá daný článek. Funguje tedy jako upoutávka článku, který uvozuje.

Naše copywritingové oddělení vám pomůže s tvorbou poutavých textů! Stačí nás kontaktovat.

Položení dotazu

Položte jakoukoliv otázku. Odpověď dostanete během několika dnů. Nejzajímavější dotazy umístíme na naše stránky.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů