Používáme technologie, jako jsou cookies za účelem analýzy návštěvnosti, cílené reklamy a zajištění fungování stránek. Více informací o ochraně osobních údajů

Nápověda k modulům ANT CMS

Související soubory a přílohy

Co jsou to související soubory a co vám přinesou?

Související soubory nebo také přílohy jsou soubory, které můžete ze svého počítače nahrát ke každé kategorii nebo jakékoliv položce - článku, produktu a tak podobně.

Co standardně související soubory umožňují

  • Nahrávat soubory v různých formátech (.csv, .dxf, .swf, .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx,- .docm, .dotx, .dotm, .xls, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlsb, .xlam, .pps, .ppt, .pptx, .pptm, .potx, .potm,- .ppam, .ppsx, .ppsm, .sldx, .sldm, .thmx, .rtf, .txt, .pdf,,mp3, .mp4, .wav, .avi, .mpg, .asf, .wm, .wmv, .cdr, .pds, .psd, .dwg, .zip, .rar, .ico, .notebook)
  • Nahrát neomezené množství souborů
  • Změnit název přílohy
  • Zaškrtnout přílohu jako zabezpečenou - půjde stáhnout pouze přihlášeným uživatelům
  • U PDF dokumentů je možné rozhodnout, zda se mají po rozkliknutí zobrazit nebo stáhnout
  • Možnost soubor vložit na libovolné místo do textu článku/kategorie
  • Možnost vložit soubor s připravenou ikonkou nebo bez

Práce se souvisejícími soubory

Přílohy můžete přidat k produktům, článkům nebo ke kategoriím. Pro přidání rozklikněte danou položku v Administraci a sjeďte myší úplně dolů. Nejdříve je možné nahrávat fotografie, následně soubory:

Přidání nové přílohy

Klikněte na vybrat soubor (popřípadě Nahrát více příloh najednou).

 

Vyberte v počítači soubor, který chcete na e-shop nahrát a akci potvrďte v klasickém výběrovém okně:

 

V případě možnosti nahrát více souborů najednou, zvolte více souborů (buď táhnutím myší, nebo podržíte CTRL a klikněte na vybrané soubory ve vašem počítači).

Do pole můžeme ještě přidat název přílohy a poté klikněte na nahrát.

Zobrazení souvisejícího souboru (přílohy) v textu

Nahraný soubor se zobrazí v prostoru příloh:

Po kliknutí na ikonku přílohy se zobrazí menu, ve kterém jsou akce, které můžete s daným produktem provádět.

 

Pro vložení přílohy do textového pole klikněte na Vložit do editoru. Soubor se vloží na místo, kde máte kurzor.

Nabídku zavřete kliknutím na zavřít.

Vložená příloha poté vypadá následovně. Vložila se zároveň s vloženým názvem, který můžete zadat při nahrávání:

 

Pokud najedete myší na „ikonku přílohy“ a podržíte levé tlačítko, můžete se souborem volně pohybovat tažením, a přenést jej do jiného editoru v rámci stránky.

Zobrazení přílohy k zobrazení nebo ke stažení

Klikněte na tlačítko K zobrazení, nabídka se přepne do módu, kdy se dá soubor po vložení stáhnout

 

Nezapomeňte svojí akci uložit pomocí zeleného tlačítka uložit, které se nachází v pravém horním rohu stránky.

 

 

Ukázka vloženého souboru na webu v popisku produktu:

 


​​​​

Položení dotazu

Položte jakoukoliv otázku. Odpověď dostanete během několika dnů. Nejzajímavější dotazy umístíme na naše stránky.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů