Proč nemáme v SEO testu zdrojového kódu 100 bodů?

 

Protože vám to k ničemu nepomůže a není důkaz o tom, že vás to poškozuje, naopak můžeme tvrdit, že 100 bodů vás může nepřímo poškodit. Prokážeme vám na našich a dalších úspěšných stránkách, že tento nástroj nefunguje správně a na váš skutečný úspěch na internetu nemají žádný vliv.

Před tím, než projdeme jednotlivé hodnocené části, doporučujeme, podívejte se na weby, které považujete za úspěšné, jaké mají výsledky?

Pro nás je to například server moz.com, což je jeden ze světově nejuznávanějších serverů zabývajících se optimalizací pro vyhledávače. Je zvláštní, že tento server dosahuje 77 bodů a jsem si jist, že tým pracující kolem SEO v moz.com ví více o tom, co je pro váš úspěch ve vyhledávačích důležité.

Projdeme si jednotlivé měřené hodnoty například pro některé stránky z našeho vlastního webu https://www.antstudio.cz/

Titulek

„Analyzátor“ pro některé stránky píše: „Titulek stránky je příliš dlouhý, pro dobrou optimalizaci doporučujeme titulek zkrátit na 70-80 znaků.“ Což v dnešní době není pravda, měl by být ještě kratší, ale to, že bude kratší, nemusí vždy znamenat váš větší úspěch!

Pro titulek platí rozsah hodnot, to znamená, nedá se říct, která hodnota je ideální. Doporučuje se 50 – 60 znaků a i když bude trochu delší, tak vás to nemusí poškozovat, navíc Google si titulky sám přizpůsobuje podle aktuálního dotazu.

Google Titulek zobrazí takto:

Ve skutečnosti je titulek psaný takto - viz seznam.cz: 

S příchodem responzivního designu a mobilních verzí je určení správnosti délky titulku ještě komplikovanější. Doporučujeme prostudovat tuto stránku, kde najdete maximum informací o titulku: https://moz.com/learn/seo/title-tag

Popis stránky

Dostáváme občas informaci: „Popis je příliš dlouhý“.

Obecně platí doporučení délky mezi 150 a 160 znaky a je skutečně lepší se do 160 znaků vejít, ale nezaznamenali jsme nikdy žádný rozdíl ve výsledcích, pokud jsme délku překročili nebo naopak zkrátili pod 150 znaků. Takže platí, větší vliv má, co je v popisu a hlavně obsahu stránky napsáno. Doporučení od Google nebo od Moz.com.

Klíčová slova

Toto je rozhodně nejhorší věc, kterou „SEO MAT“ hodnotí, tedy vyplnění klíčových slov určitě nemá žádný smysl a nedoporučujeme je doplňovat. Nejjednodušší důkaz nesmyslnosti jejich použití je to, že o nich Google nemluví ve svých doporučeních, pokud by byly důležité, uvedl by je. Zároveň je to i z důvodu vyzrazování klíčových slov konkurenci atd.

Zdrojový kód nemá optimální velikost

Ale jaká je optimální velikost? Samotné číslo nic o rychlosti neřekne, doporučujeme spíše využít test od Google, který vyhodnotí rychlost načtení stránky, což je mnohem důležitější hodnota, než samotná velikost kódu. Pozor, výslednou hodnotu srovnejte s konkurencí, hodnoty 100 dosahuje jen minimum webů a často to ani není jednoduše možné.

Informace pro roboty

„Informace pro roboty nejsou vyplněny. Vyhledávačům tímto můžete říct, jestli mají stránku indexovat a následovat odkazy.“ Toto je další nesmysl. Jak se zachová robot, pokud tyto informace nebudou doplněny? Abychom nemluvili jen o Google, Seznam.cz sám v nápovědě říká, že hodnoty index a follow jsou výchozí, to znamená, že není třeba je doplňovat! Tedy informace pro roboty vyplníme, pouze pokud chceme něco zakázat! Proč nám za to tedy nějaký „SEO test “ubírá body?

Stránka neobsahuje nadpis první úrovně

Například naše úvodní stránka https://www.antstudio.cz/ neobsahuje nadpis první úrovně, tedy nadpis h1. Všechny ostatní stránky jej obsahují. A to je správně, protože by na této stránce tento nadpis neměl smysl, jelikož stránka nemá nadpis a jeho skrytím maximálně zvyšujeme riziko penalizace. Zase body dolů, při tom na výsledky to nemá vliv.

Takto bychom mohli pokračovat, ale věříme, že to stačí. Co tedy doporučujeme?

  1. Řídit podle doporučení Google.
  2. Nebo dalších důvěryhodných zdrojů jako je https://moz.com/learn/seo
  3. Soustředit se na to, co je důležité pro vašeho zákazníka, kromě obsahu to může být použitelnost v chytrém telefonu nebo rychlost.

Chcete být úspěšní? Podívejte se na stránku Optimalizace pro vyhledávače a přečtěte si, co může mít největší vliv na vaše výsledky nebo co vám můžeme nabídnout.

Související otázky:

Související pojmy:

Položení dotazu

Položte jakoukoliv otázku. Odpověď dostanete během několika dnů. Nejzajímavější dotazy umístíme na naše stránky.